Profetisk undervisningsmateriale i Zion

Forkyndelse i Zion foregår altid ud fra hvad Helligånden byder os, hvorfor vi anskuer dette materiale som værende profetisk.
Vi kommer gerne ud i din bibelkreds, bønnegruppe mm. og underviser, så religiøse fæstningsværker bliver brudt.


Nedenstående er fra forkyndelse fra 2021: