Mandegruppe

Den 3. Mandag i hver måned, er vi en gruppe mænd som mødes.
Vi snakker og hygger, læser i biblen, går turer mm.
I 2018 vil vi arrangere 3-4 udflugter fordelt over året