ZVC Profetiske værksted

"De der har ører, skal høre hvad Ånden siger til menighederne" Åb. 2 v 7
I ZVC handler vi ud fra hvad Herren taler til os om. Vi ønsker, at være Guds menighed og gå i lydighed sammen med Ham. Dette kræver at vi bliver frotrolige med at "høre fra Herren".
På vores profetiske værksted arbejder vi med/ træner vi brugen af den profetiske nådegave. Ikke den profetiske tjeneste. Når det profetiske bruges som nådesgave - en gave fra Helligånden som er til brug for alle, må vi ikke sammenligne dette med den profetiske tjeneste. Den profetiske tjeneste er Guds budbringer. Profeten har ikke bare et ord til enkeltmennesker, men udrustes af Gud til at være menighedens øje. Han forstår sig på tiderne og ved hvad Guds folk bør gøre.
Der er forskel på nådesgaverne, men Ånden er den samme og der er forskel på tjenesterne, men Ånden er den samme. Derfor siger vi også om profetisk tale - på to og tre vidners udsagn. Helligånden er ikke en forvirringsånd, men sandhedens ånd.
Hvad er profetisk tale - 1. kor. 14 v 3 siger
Den der taler profetisk taler til mennesker til opbygning, formaning og trøst i vers 31 tilføjes belæring.
Profetisk tale er altså til:
"    Opbygning
"    Formaning
"    Trøst
"    Og belæring
Kort kan vi sige, at profetisk tale er tale som er inspireret af Helligånden - og 1. kor 13 v 9 siger, at vi profetier stykvis. Vi får sandheden fra Gud i små bidder.
Den der taler profetisk får adgang til Guds fortrolige råd. Læs Jeramias 23 v 18
Sl. 25. v 14 siger: fortroligt samfund har Herren med den, som frygter ham og han kundgør ham sin pagt.
Hvordan virker profetisk tale?
Ezekiels 37 v 3 - 7 viser os det:
Det døde folk bliver levende
Herrens hånd kom over mig, og han førte mig ved sin ånd ud og stillede mig i dalen. Den var fuld af knogler. Han ledte mig forbi dem, hele vejen rundt. De lå i store mængder ud over dalen og var helt indtørrede. Så spurgte han mig: "Menneske, kan disse ben blive levende?" og jeg svarede: "Gud Herre, det ved kun du!" Da sagde han til mig: "Du skal profetere om disse ben og sige til dem: I indtørrede ben, hør Herrens ord! Dette siger Gud Herren til disse ben: Jeg giver jer livsånde, så I bliver levende.Jeg fæster sener på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg er Herren." Jeg profeterede, som jeg havde fået befaling om, og mens jeg profeterede, lød der en raslen, og benene nærmede sig til hinanden. Jeg så, hvordan der kom sener på dem, kød dækkede dem, og de blev trukket over med hud. Men de havde ingen livsånde i sig. Så sagde han til mig: "Du skal profetere om livsånden. Du skal profetere, menneske, og sige til livsånden: Dette siger Gud Herren: Kom, livsånde, fra de fire verdenshjørner, og blæs ånde i disse dræbte, så de bliver levende." Da jeg profeterede, som han havde befalet mig, kom livsånden ind i dem, så de blev levende. De rejste sig op, en umådelig stor hær.
Gud spørger Ezekiel om benene kan blive levende - Gud spørger, for at få et samarbejde med ham, dette kan kun ske når vi adlyder. Han beder Ezekiel om at tale til tørre ben - ikke noget der med vores øjne virker særlig logisk. Men når vi adlyder begynder der at ske ting i den åndelige verden - Ezekiel siger: Mens jeg profeterede lød der en raslen - når du profetere begynder der at ske ting i den åndelige verden.

Gud skabte verden ved ord - Hans ånd svævede over vandene - men intet skete før ordene blev talt.
At tale profetisk bliver således, at tale ord som skaber dette efter Guds vilje.
Profeti er derfor ikke en forudsigelse af fremtiden - men at være Guds mundstykke. Talte ord lærte af Helligånden.
Visdomsord, som jo er ord om fremtiden er en åbenbaring af Guds plan om noget som kommer til at ske ud i fremtiden.
Vi skal passe på, at vi i vores iver ikke kommer til at lukke spådom og trolddoms ånder ind. Vi bør altid bede om beskyttelse og om Helligåndens kraft og salvelse til profetisk tale, inden vi beder om et profetisk ord - der ud over, kan der være noget i vores personlighed/vores sind som vi bør være opmærksomme på.

Manglende ydmyghed over for en gave som Gud giver os, kan få os til at falde. Pral, søgen efter anerkendelse, manglende accept af, at der i dag bare ikke kommer et ord fra Gud m.m. kan lukke op for spådomsånder. Men også et ønske om at få kontrol over et andet menneske ved "profetisk" at søge budskaber om det menneske, kan lede os til fald.
Det er en higende i hjertet efter Guds sandhed, en kærlighed til Gud, der skal få os til at jage efter det profetiske. Se 1. kor. 14 v 1
Bed hver dag om beskyttelse og om ydmyghed samt om kærlighed til Guds ord.
Dette her er træning, så her kan du sige frem hvad du oplever og på to og tre vidners udsagn kan et ord bekræftes.

Hvordan kan en profeti modtages:
"    Gennem inspiration
"    Via en tanke
"    Via et billede
"    Som et indtryk
"    Som en fornemmelse
"    Som et ord
Du kan også modtage profetier via drømme - det er nok ikke her vi vil opleve dette - håber jeg.

Hvordan kan vi vide om profetien er fra Gud:
Den skal stemme overens med Guds ord.
Derefter påvirkningen: Er det opbyggende, formanende, trøstende eller belærende.
Vi bør også kigge på den der taler profetisk - bære vedkommende åndens gode frugt - kærlighed til Gud og Guds ord, eller er der noget i personen der giver det profetiske budskab som vi er utrygge ved.

Få altid en anden - gerne en leder til at bedømme en profeti.
Lad os invitere Helligånden og bede om den profetiske salvelse.