ZVC  -  lidt historie

I sommeren 2005 fik jeg (Tamarra), under mødet med en profet, stukket en pegefinger i brystet og budskabet lød: "Gud venter på, at du begynder at undervise."
Ganske som Moses udbrød jeg: "Mig, det kan jeg ikke." Svaret herpå blev nej, det kan du ikke, men Helligånden kan gennem dig.

Dette blev starten på en lille bibelkreds "Livets vand"

Jeg underviste i at føre troen ud i hverdagen. Et menighedsmedlem fra min daværende kirke, Impact Church, som havde langt større bibelkendskab end jeg, underviste i bibelens tekster. Gruppen startede op med 5 medlemmer.
I bøn talte Gud til os om, at vi skulle starte op et lille sted. Vi startede undervisningen op i en privat lille lejlighed og mødtes der 1 gang om ugen i 3 måneder.
I mellemtiden bad Gud os om at søge et sted på Nørrebro. Han havde reserveret nogle lokaler til os. Vi søgte, men priserne syntes langt at overstige, hvad vi havde råd til. En dag ringede min medunderviser til mig og sagde: "Jeg står uden for nogle tomme vinduer, bag Mac Donalds ved Nørrebros runddel." Gud talte til mig og bekræftede, at dette var lokalerne.

Vi fandt frem til advokaterne, der lejede lokalerne ud. Lokalerne viste sig at være en nedlagt børneinstitution på 135 m 2. Lejen var 12.000,00 kr. Meget mere end vi kunne betale, men Gud talte igen til mig: "Sig 6.000,00 kr." "Langt ude" tænkte jeg, men vi fik øjeblikkelig lovning på lokalerne til 6.000,00 kr. om måneden for en periode - "8 måneder" sagde Gud til os. Og således blev det.
Hver den 1. i måneden, når vi skulle betale husleje, stod vi med kr. 6.000,00 i hånden.
Efter 8 måneder fik vi en huslejestigning, dette samtidig med at vi, som undervisere, stod med hver vores oplevelse af, hvordan fremtiden skulle forme sig. Lejemålet blev opsagt, og vores veje skiltes.

Sinaj

Jeg fortsatte undervisningen og oplevede, at Sinaj ville være et godt navn til vores stadig voksende gruppe. Dette viste sig at blive et nærmest profetisk navn for gruppen, idet undervisningen og processen for de næste 2 ½ år skulle komme til at handle om helliggørelsen (ørkenvandringen).

Vi lejede lokaler i en cafe´ i København og arbejdede - og arbejder fortsat hårdt med os selv ved, gennem Helligåndens hjælp, at omvende vores tanker, følelser og handlinger til et liv i hellighed, til et liv i overensstemmelse med Guds ønsker for os. Vi støtter hinanden i at blive til den person, som Gud har skabt os til. Vi træner os i at høre fra Helligånden, at profitere, bede over syge m.m. Dette samtidig med at vi studerer bibelen for at lære Gud at kende, som den kærlige Far, Han er for os alle.

Gud har adskillige gange talt til mig og (mange andre) om en snarlig vækkelses tid. Han har i et syn givet mig en vision om et vækkelsescenter i København (visionen er vist et andet sted på hjemmesiden). I efteråret 2008 bad Gud mig om at skrive visionen ned og "give den tilbage til Ham, så Han kunne forme den for mig."
Min daværende kirke oplevede ikke, at visionen skulle være under deres paraply og i maj måned 2009, valgte jeg ( blev bedt om) at trække mig fra kirken for i bøn at lade Gud lede mig af nye veje.

Min mand og jeg samt vores lille menighed stod foran nye og spændende udfordringer. Flere i gruppen oplevede i foråret 2010, at Gud talte til dem omkring et navneskift til gruppen, og da en diakon fra Jylland en dag ringede til mig og sagde, at Gud i bøn havde talt til ham om os og bedt ham om at kontakte mig med følgende besked: "Sinaj står nu på bjergtoppen," gjorde vi navneskiftet til virkelighed. Sinaj havde nu lagt en del af ørkenvandring bag sig, men en ny begyndte sammen med vores nye navn, Zion Vækkelses Center.

Zion

Cafeen skiftede funktion, og vi kunne ikke mere bruge lokalerne der. Det blev starten på en turbulent tid. Vi delte for en periode lokale med en anden menighed, som efterfølgende startede en del rygter om os. Vi flyttede, efter Herrens anvisning, til et privat hjem og var der, indtil Herren i 2012 en dag talte til os om, "at om fire dage ville Han give os et nyt lokale." Det gjorde Han, og vi holdt til i Kulturcentret på Drejervej i ca. 2 år. Atter bad Herren os om at trække os tilbage og være hos private i menigheden - der er vi nu i skrivende stund, maj 2015.

I mellemtiden havde Herren talt til os om visionen for vores menighed. I 2 år arbejdede flere fra menigheden i bøn med processen omkring at indkredse og nedskrive den vision, som Herren havde lagt på os. Jeg kan bedst sammenligne processen med, da Noa byggede arken, og Herren udførligt talte til Noa, hvordan arken skulle bygges. 1. Mos. kap 6.

Zions vision er kort fortalt "discipelgørelse."

Samtidig med at de ydre rammer indimellem skiftede, fortsatte Herren sit arbejde med os. Vi var meget hurtigt blevet en menighed på 50 mennesker, Gud havde talt til os om dette, men efterfølgende fik vi besked på, at Han nu ville gøre os lille og senere igen gøre os til et stort folk.

Oprør, uro, uenigheder og stræben efter at overtage andres tjenester samt undertrykke Guds arbejde i de der trådte frem i tjeneste har gjort, at vi her i år 2015 er 15 mennesker tilbage, som Herren fortsat lutrer under sin ild.

Gud taler fortsat om vækkelse over Danmark og om, at Han nu er ved at indsætte Hans folk på de rette pladser. Således også i vores lille menighed. I foråret 2014 bad Herren os om indsætte nye i ledelsen, 6 mennesker fra menigheden. Samtidig udpegede Han 5 forkyndere, 7 hyrder, bønneteam på 4 og udfrielsesteam på 2. I efteråret 2014 udpegede Han et børneteam på 4, som skiftes til at holde børnemøde om søndagen. Alle 15 har fået tildelt en funktion for Herren. Ud over vores fællesmøder samles de forskellige teams for at lære hinanden at kende og hjælpe hinanden i deres tjenester ind for Herren.

Her i foråret 2015 bad Herren os om at købe 40 nye stole og starte på at holde søndagsgudstjenester. Gud har humor, og er en overflods Gud.

Status den 12. maj 2015 er:

At menigheden består af 6 ledere til en menighed på 15 mennesker :). Vi har 5 forkyndere, 7 hyrder samt  et børneteam til max 4 børn. Derudover har vi tilbud om udfrielseskursus, bønnekursus, et kursus om at lære at sætte grænser for mørket = stå ved os selv i Kristus samt et kursus om at finde din identitet i Kristus. Dags dato holder vi forkyndelse og undervisning for hinanden.
Jeg (Tamarra) sad på den nyligt overstået konference med Heidi Baker og rystede lidt på hovedet af vores lille menighed med dens mange funktioner, men Herren kom til mig med alvor og sagde: "Bad Jeg ikke Noa om at bygge arken inden syndfloden kom!"

ZVC er en menighed, der bygger, hvad Herren taler til os om - dette endnu før vi kan se det.


Tamarra & Søren Bot / Maj 2015