Profetisk undervisningsmateriale i Zion

Undervisning i Zion foregår altid ud fra hvad Helligånden byder os, hvorfor vi anskuer dette materiale som værende profetisk.


Se nedenstående fra tidligere undervisning;

Endvidere grundlæggende information om: