Vision for Zion vækkelsescenter

Som hæfte: (link) ZVC vision 2015

I kort form:

At bygge Guds rige, ved at undervise og træne disciple (kristne) til at blive den som Gud har skabt dem til at være og hjælpe dem til at finde deres plads i Guds rige".

Navnet Zion Vækkelses Center (ZVC) er os givet af Gud. Anders Ova profeterede tidligere over min mand og jeg, at vækkelse fra ZVC vil sprede sig som ringe i vandet. Først i nærmiljøet og senere ud over Danmark.

Gud har nu lagt denne opgave på os og søndag eftermiddage i ZVC vil vi samles for at bede over områder som Gud lægger på os. Under Guds ledelse vil vi efterfølgende bede i disse områder.

Endvidere er vores formål er at hjælpe marginaliserede mennesker tilbage til et liv i værdighed. Mennesker opsøger os f.eks. efter endt behandling for misbrug, efter indlæggelse på psykiatrisk afdeling, omkring skilsmisse kriser, efter oplevelser af vold, efter krise ved dødsfald, forældre der har fået deres børn fjernet samt mennesker der er ramt af en livstruende sygdom og deres pårørende. Også mennesker med en voldelig og kriminel baggrund er tilknyttet projektet.

Vi genetablerer via undervisning, samtaler og rådgivning inden for fysiske, psykiske og sociale områder. Mennesker der opsøger os, er i alders gruppe fra 20 år og op til 70 år. Al rådgivning, undervisning og hjælp er gratis.

Vi sørger for at etablerer sociale netværksgrupper, hjælper med boligsøgning, hjælper med jobansøgning, rådgiver om uddannelses muligheder, tager på hjemme besøg, deltager ved hospitalsundersøgelser samt andre svære samtaler.